Trang chủ > Hành chính, quản trị > Thông báo > Kế hoạch mở lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính tại TTBDCT huyện Phú Thiện

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

Kế hoạch mở lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính tại TTBDCT huyện Phú Thiện

20/08/2020
Thông báo kế hoạch mở lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính tại Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Phú Thiện năm 2020
Xem file tại đây

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top