Trang chủ > Hành chính, quản trị > Thông báo > Thông báo kế hoạch ôn tập, giải đáp thắc mắc; hướng dẫn viết khóa luận và tổ chức thi tốt nghiệp Tru

Thông báo kế hoạch ôn tập, giải đáp thắc mắc; hướng dẫn viết khóa luận và tổ chức thi tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung các khóa 03, 07, 08, 10 và hệ không tập trung các khóa 01, 04, 05, 06 năm 2022

13/12/2022
     
Thông báo kế hoạch ôn tập, giải đáp thắc mắc; hướng dẫn viết khóa luận và tổ chức thi tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung các khóa 03, 07, 08, 10 và hệ không tập trung các khóa 01, 04, 05, 06 năm 2022
Xem file chi tiết tại đây!
|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

Thông báo kế hoạch ôn tập, giải đáp thắc mắc; hướng dẫn viết khóa luận và tổ chức thi tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung các khóa 03, 07, 08, 10 và hệ không tập trung các khóa 01, 04, 05, 06 năm 2022

13/12/2022
     
Thông báo kế hoạch ôn tập, giải đáp thắc mắc; hướng dẫn viết khóa luận và tổ chức thi tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung các khóa 03, 07, 08, 10 và hệ không tập trung các khóa 01, 04, 05, 06 năm 2022
Xem file chi tiết tại đây!

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top