Trang chủ > Hành chính, quản trị > Thông báo > Thông báo nhập học Lớp Trung cấp LLCT khóa 39 hệ tập trung năm học 2023-2024 tại Trung tâm Chính trị

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

Thông báo nhập học Lớp Trung cấp LLCT khóa 39 hệ tập trung năm học 2023-2024 tại Trung tâm Chính trị huyện Chư Sê

09/08/2023
       
Thông báo nhập học Lớp Trung cấp LLCT khóa 39 hệ tập trung năm học 2023-2024 tại Trung tâm Chính trị huyện Chư Sê
Xem file chi tiết tại đây!

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top