Trang chủ > Hành Chính - Tổng hợp > Thông báo > Thông báo nội dung ôn tập, môn thi và kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp các lớp Trung cấp LLCT khóa

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

Thông báo nội dung ôn tập, môn thi và kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp các lớp Trung cấp LLCT khóa 01, 12, 13 (Hệ không tập trung) năm 2023

12/08/2023
       
Thông báo nội dung ôn tập, môn thi và kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp các lớp Trung cấp LLCT khóa 01, 12, 13 (Hệ không tập trung) năm 2023
Xem file chi tiết tại đây!

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top