Trang chủ > Hành chính, quản trị > Thông báo > Thông báo về việc tổ chức Lễ Bế giảng và trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Bồi dưỡng ngạc

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

Thông báo về việc tổ chức Lễ Bế giảng và trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 106 năm 2022

30/11/2022
   
Thông báo về việc tổ chức Lễ Bế giảng và trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 106 năm 2022
Xem file chi tiết tại đây!

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top