Trang chủ > Học viên
STT Tên tài liệu Loại Tải về
1 Danh sách lớp TCLLCT-HC Khóa 127 Lớp trung cấp
2 Lớp Bồi dưỡng Công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã (năm 2020) Lớp bồi dưỡng ngắn ngày
3 Lớp Bồi dưỡng Bí thư Đoàn thanh niên cấp xã (năm 2020) Lớp bồi dưỡng ngắn ngày
4 Lớp Bồi dưỡng Công chức Tài chính - Kế toán cấp xã (năm 2020) Lớp bồi dưỡng ngắn ngày
5 Danh sách lớp TCLLCT-HC Khóa 125 (TT BDCT huyện Chư Pưh) Lớp trung cấp
6 Danh sách lớp bồi dưỡng CB, CC cấp xã về QLNN (lớp thứ 5 năm 2020) Lớp bồi dưỡng
7 Danh sách lớp Bồi dưỡng CB, CC cấp xã về QLNN (lớp thứ 4 năm 2020) Lớp bồi dưỡng
8 Danh sách lớp Bồi dưỡng CB, CC cấp xã về QLNN (lớp thứ 3 năm 2020) Lớp bồi dưỡng
9 Điểm thi: Phần I.1 lớp TCLLCT-HC K114 Lớp trung cấp
10 Điểm thi: Phần I.2 lớp TCLLCT-HC K114 Lớp trung cấp
11 Điểm thi: Phần II lớp TCLLCT-HC K114 Lớp trung cấp
12 Điểm thi: Phần V.1 lớp TCLLCT-HC K103 Lớp trung cấp
13 Điểm thi: Phần V.2 lớp TCLLCT-HC K103 Lớp trung cấp
14 Điểm thi: PHẦN III.1 Lớp TCLLCT-HC K.108 Lớp trung cấp
15 Điểm thi: PHẦN III.2 Lớp TCLLCT-HC K.108 Lớp trung cấp
16 Điểm thi: PHẦN I.2 Lớp TCLLCT-HC K.116 Lớp trung cấp
17 Điểm thi: PHẦN I.1 lớp TCLLCT-HC K.116 Lớp trung cấp
18 Trung cấp CT-HC K113 Phần II Lớp trung cấp
19 Trung cấp CT-HC K113 Phần I.2 Lớp trung cấp
20 Trung cấp CT-HC K113 Phần I.1 Lớp trung cấp
|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top