Trang chủ > Học viên
Kết quả đơn phúc khảo điểm thi tốt nghiệp lần 1 năm 2014

Kết quả đơn phúc khảo điểm thi tốt nghiệp lần 1 năm 2014

17/07/2014

Hội đồng chấm phúc khảo thi tốt nghiệp TCLLCT-HC Trường Chính trị đã tổ chức chấm phúc khảo bài thi môn số 3 của anh Vũ Xuân Trăng (số báo danh 333) kết quả như sau:

Thông báo điểm thi tốt nghiệp lần 1 năm 2014

Thông báo điểm thi tốt nghiệp lần 1 năm 2014

01/07/2014

Điểm thi các lớp TCLLCT-HC khóa 13, khóa 14, khóa 15, khóa 16 (điểm thi 3 môn)

STT Tên tài liệu Loại Tải về
1 Trung cấp CT-HC K112 Phần I.2 Lớp trung cấp
2 Trung cấp CT-HC K112 Phần I.1 Lớp trung cấp
3 Trung cấp CT-HC K111 Phần II Lớp trung cấp
4 Trung cấp CT-HC K111 Phần I.2 Lớp trung cấp
5 Trung cấp CT-HC K111 Phần I.1 Lớp trung cấp
6 Trung cấp CT-HC K110 Phần II Lớp trung cấp
7 Trung cấp CT-HC K110 Phần I.2 Lớp trung cấp
8 Trung cấp CT-HC K110 Phần I.1 Lớp trung cấp
9 Trung cấp CT-HC K105 Phần III.2 Lớp trung cấp
10 Trung cấp CT-HC K105 Phần III.1 Lớp trung cấp
11 Trung cấp CT-HC K104 Phần III.2 Lớp trung cấp
12 Trung cấp CT-HC K104 Phần III.1 Lớp trung cấp
13 Trung cấp CT-HC K108 Phần II Lớp trung cấp
14 Trung cấp CT-HC K108 Phần I.2 Lớp trung cấp
15 Trung cấp CT-HC K108 Phần I.1 Lớp trung cấp
16 Trung cấp CT-HC K100 Phần IV Lớp trung cấp
17 Trung cấp CT-HC K100 Phần III.2 Lớp trung cấp
18 Trung cấp CT-HC K100 Phần III.1 Lớp trung cấp
19 Trung cấp CT-HC K99 Phần V.2 Lớp trung cấp
20 Trung cấp CT-HC K99 Phần V.1 Lớp trung cấp
|<<...11 12 13 14 15 16 17 18 19 20...>>|

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top