Trang chủ > Học viên
Kết quả đơn phúc khảo điểm thi tốt nghiệp lần 1 năm 2014

Kết quả đơn phúc khảo điểm thi tốt nghiệp lần 1 năm 2014

17/07/2014

Hội đồng chấm phúc khảo thi tốt nghiệp TCLLCT-HC Trường Chính trị đã tổ chức chấm phúc khảo bài thi môn số 3 của anh Vũ Xuân Trăng (số báo danh 333) kết quả như sau:

Thông báo điểm thi tốt nghiệp lần 1 năm 2014

Thông báo điểm thi tốt nghiệp lần 1 năm 2014

01/07/2014

Điểm thi các lớp TCLLCT-HC khóa 13, khóa 14, khóa 15, khóa 16 (điểm thi 3 môn)

STT Tên tài liệu Loại Tải về
1 Trung cấp CT-HC k2 (TT) Phần 7 Lớp trung cấp
2 Trung cấp CT-HC K18 (TC) Phần 7 Lớp trung cấp
3 Trung cấp CT-HC K2 (TT) phần 3 Lớp trung cấp
4 Trung cấp CT-HC K17 (TC) phần 7 Lớp trung cấp
5 Trung cấp CT-HC K18 (TC) phần 6 Lớp trung cấp
6 Trung cấp CT-HC K19 (TC) phần 7 Lớp trung cấp
7 Trung cấp CT-HC K20 (TC) phần 7 Lớp trung cấp
8 Trung cấp CT-HC K20 (TC) phần 6 Lớp trung cấp
9 Trung cấp CT-HC K20 (TC) phần V Lớp trung cấp
10 Trung cấp CT-HC K22 (TC) - P 2 Lớp trung cấp
11 Trung cấp CT-HC K21 (TC) Phần 2 Lớp trung cấp
12 Trung cấp CT-HC K20 (TC) Phần 4 Lớp trung cấp
13 Trung cấp CT-HC K2 (TT) bài thu hoạch lần 2 Lớp trung cấp
14 Trung cấp CT-HC K2 (TT) phần 4 Lớp trung cấp
15 Trung cấp CT-HC K2 (TT) phần 6.2 Lớp trung cấp
16 Trung cấp CT-HC K2 (TT) phần 6.1 Lớp trung cấp
17 Trung cấp CT-HC k17 (TC) phần 6 Lớp trung cấp
18 Trung cấp CT-HC k17 (TC) phần 5 Lớp trung cấp
19 Trung cấp CT-HC k3 (TT) phần 7 Lớp trung cấp
20 Trung cấp CT-HC K23 (IaPa) (tổng hợp) Lớp trung cấp

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top