Trang chủ > Học viên
Kết quả đơn phúc khảo điểm thi tốt nghiệp lần 1 năm 2014

Kết quả đơn phúc khảo điểm thi tốt nghiệp lần 1 năm 2014

17/07/2014

Hội đồng chấm phúc khảo thi tốt nghiệp TCLLCT-HC Trường Chính trị đã tổ chức chấm phúc khảo bài thi môn số 3 của anh Vũ Xuân Trăng (số báo danh 333) kết quả như sau:

Thông báo điểm thi tốt nghiệp lần 1 năm 2014

Thông báo điểm thi tốt nghiệp lần 1 năm 2014

01/07/2014

Điểm thi các lớp TCLLCT-HC khóa 13, khóa 14, khóa 15, khóa 16 (điểm thi 3 môn)

STT Tên tài liệu Loại Tải về
1 Bảng điểm lớp TC LLCT K1- Phần 3 và 4 (Khối Kiến thức I) Lớp trung cấp
2 Bảng điểm lớp TC LLCT K7 - Phần 1 và 2 (Khối Kiến Thức I) Lớp trung cấp
3 Bảng điểm lớp TC LLCT K8 - Phần 3 và 4(Khối kiến thức I) Lớp trung cấp
4 Bảng điểm lớp TC LLCT K8 - Phần 1 và 2 (Khối kiến thức I) Lớp trung cấp
5 Bảng điểm lớp Trung cấp LLCT- HC K140 - Phần II Lớp trung cấp
6 Bảng điểm lớp Trung cấp LLCT K140 - Phần I.1 Lớp trung cấp
7 Bảng điểm lớp Trung cấp LLCT-HC K134 Phần III.1 Lớp trung cấp
8 Điểm thi: Lớp Trung cấp LLCT K01 Phần 5 và 6 Lớp trung cấp
9 Điểm thi: Lớp Trung cấp LLCT K04 Phần 5+6 Lớp trung cấp
10 Điểm thi: Lớp Trung cấp LLCT K04 Phần 3+4 Lớp trung cấp
11 Danh sách lớp TCLLCT Khóa 10 Lớp trung cấp
12 Danh sách lớp TCLLCT Khóa 09 Lớp trung cấp
13 Điểm thi: Phần III.2 lớp Trung cấp CT-HC K135 Lớp trung cấp
14 Điểm thi: Học phần 3 và 4 lớp Trung cấp LLCT K05 Lớp trung cấp
15 Điểm thi: Phần III.2 lớp Trung cấp CT-HC K134 Lớp trung cấp
16 Điểm thi: Phần III.1 lớp Trung cấp CT-HC K136 Lớp trung cấp
17 Điểm thi: Phần I và II lớp Trung cấp LLCT K01 Lớp trung cấp
18 Điểm thi: Phần I.2, lớp TCLLCT-HC K137 Lớp trung cấp
19 Điểm thi: Phần I.1 lớp TCLLCT-HC K137 Lớp trung cấp
20 Điểm thi: Phần II, lớp TCLLCT-HC K135 Lớp trung cấp
|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top