Trang chủ > Học viên
Kết quả đơn phúc khảo điểm thi tốt nghiệp lần 1 năm 2014

Kết quả đơn phúc khảo điểm thi tốt nghiệp lần 1 năm 2014

17/07/2014

Hội đồng chấm phúc khảo thi tốt nghiệp TCLLCT-HC Trường Chính trị đã tổ chức chấm phúc khảo bài thi môn số 3 của anh Vũ Xuân Trăng (số báo danh 333) kết quả như sau:

Thông báo điểm thi tốt nghiệp lần 1 năm 2014

Thông báo điểm thi tốt nghiệp lần 1 năm 2014

01/07/2014

Điểm thi các lớp TCLLCT-HC khóa 13, khóa 14, khóa 15, khóa 16 (điểm thi 3 môn)

STT Tên tài liệu Loại Tải về
1 Danh sách lớp BD nghiệp vụ Công tác Hội cho Chủ tịch Hội LHPN cấp cơ sở (Khóa 1 đến Khóa 4) Lớp Liên kết
2 Danh sách lớp TCLLCT Khóa 08 (Trường Chính trị) Lớp trung cấp
3 Danh sách lớp TCLLCT Khóa 03 (Trường Chính trị) Lớp trung cấp
4 Danh sách lớp TCLLCT Khóa 07 (Trường Chính trị) Lớp trung cấp
5 Danh sách lớp TCLLCT Khóa 06 (TTCT huyện Chư Sê) Lớp trung cấp
6 Danh sách lớp BD ngạch Chuyên viên Khóa 103 (TTCT huyện Ia Pa) Lớp chuyên viên
7 Danh sách lớp BD Lãnh đạo quản lý cấp phòng Khóa 7 (TTCT huyện Kông Chro) Lớp bồi dưỡng ngắn ngày
8 Danh sách lớp TCLLCT Khóa 05 (TTCT huyện Chư Prông) Lớp trung cấp
9 Danh sách lớp BD ngạch Chuyên viên chính Khóa 25 (TTCT huyện Ia Pa) Lớp chuyên viên chính
10 Danh sách lớp TCLLCT Khóa 04 (TTCT huyện Chư Prông) Lớp trung cấp
11 Điểm thi: Phần III.1, III.2 lớp TCLLCT-HC K131 Lớp trung cấp
12 Danh sách lớp BD ngạch Chuyên viên Chính khóa 24 (TTCT huyện Krông Pa) Lớp chuyên viên chính
13 Danh sách lớp BD ngạch Chuyên viên Khóa 101 Lớp chuyên viên
14 Danh sách lớp BD ngạch Chuyên viên Khóa 102 Lớp chuyên viên
15 Danh sách lớp TCLLCT-HC Khóa 140 Lớp trung cấp
16 Điểm thi: Phần III.1, Phần III.2, Phần IV lớp TCLLCT-HC K129 Lớp trung cấp
17 Điểm thi: Phần IV, Phần V.1, Phần V.2 lớp TCLLCT-HC K128 Lớp trung cấp
18 Điểm thi: Phần V.3 lớp TCLLCT-HC K121 Lớp trung cấp
19 Điểm thi: Phần I.1, Phần II lớp TCLLCT-HC K134 Lớp trung cấp
20 Điểm thi: Phần V.3 lớp TCLLCT-HC K120 Lớp trung cấp
|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top