Trang chủ > Học viên
Kết quả đơn phúc khảo điểm thi tốt nghiệp lần 1 năm 2014

Kết quả đơn phúc khảo điểm thi tốt nghiệp lần 1 năm 2014

17/07/2014

Hội đồng chấm phúc khảo thi tốt nghiệp TCLLCT-HC Trường Chính trị đã tổ chức chấm phúc khảo bài thi môn số 3 của anh Vũ Xuân Trăng (số báo danh 333) kết quả như sau:

Thông báo điểm thi tốt nghiệp lần 1 năm 2014

Thông báo điểm thi tốt nghiệp lần 1 năm 2014

01/07/2014

Điểm thi các lớp TCLLCT-HC khóa 13, khóa 14, khóa 15, khóa 16 (điểm thi 3 môn)

STT Tên tài liệu Loại Tải về
1 Điểm thi: Phần I.1 lớp TCLLCT-HC K126 Lớp trung cấp
2 Điểm thi: Phần I.1 lớp TCLLCT-HC K128 Lớp trung cấp
3 Điểm thi: Phần III.2 lớp TCLLCT-HC K120 Lớp trung cấp
4 Điểm thi: Phần III.1 lớp TCLLCT-HC K124 Lớp trung cấp
5 Điểm thi: Phần I.1 lớp TCLLCT-HC K128 Lớp trung cấp
6 Điểm thi: Phần II lớp TCLLCT-HC K128 Lớp trung cấp
7 Danh sách lớp TCLLCT-HC Khóa 133 (Trại giam Gia Trung) Lớp trung cấp
8 Điểm thi: Phần V.1 lớp TCLLCT-HC K115 Lớp trung cấp
9 Điểm thi: Phần V.2 lớp TCLLCT-HC K114 Lớp trung cấp
10 Điểm thi: Phần III.2 lớp TCLLCT-HC K114 Lớp trung cấp
11 Điểm thi: Phần V.1 lớp TCLLCT-HC K109 Lớp trung cấp
12 Điểm thi: Phần IV lớp TCLLCT-HC K114 Lớp trung cấp
13 Điểm thi: Phần V.1 lớp TCLLCT-HC K114 Lớp trung cấp
14 Điểm thi: Phần III.1 lớp TCLLCT-HC K114 Lớp trung cấp
15 Điểm thi: Phần IV lớp TCLLCT-HC K113 Lớp trung cấp
16 Điểm thi: Phần III.2 lớp TCLLCT-HC K122 Lớp trung cấp
17 Điểm thi: Phần IV lớp TCLLCT-HC K113 Lớp trung cấp
18 Điểm thi: Phần V.1 lớp TCLLCT-HC K113 Lớp trung cấp
19 Đểm thi: Phần V.2 lớp TCLL-HC K115 Lớp trung cấp
20 Danh sách lớp BD ngạch Chuyên viên chính Khóa 21 (TT BDCT huyện Phú Thiện) Lớp chuyên viên chính
|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top