Trang chủ > Học viên
Kết quả đơn phúc khảo điểm thi tốt nghiệp lần 1 năm 2014

Kết quả đơn phúc khảo điểm thi tốt nghiệp lần 1 năm 2014

17/07/2014

Hội đồng chấm phúc khảo thi tốt nghiệp TCLLCT-HC Trường Chính trị đã tổ chức chấm phúc khảo bài thi môn số 3 của anh Vũ Xuân Trăng (số báo danh 333) kết quả như sau:

Thông báo điểm thi tốt nghiệp lần 1 năm 2014

Thông báo điểm thi tốt nghiệp lần 1 năm 2014

01/07/2014

Điểm thi các lớp TCLLCT-HC khóa 13, khóa 14, khóa 15, khóa 16 (điểm thi 3 môn)

STT Tên tài liệu Loại Tải về
1 Danh sách Lớp Bồi dưỡng Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy xã năm 2020 Lớp bồi dưỡng
2 Danh sách lớp Bồi dưỡng Chủ tịch UBMTTQVN xã năm 2020 Lớp bồi dưỡng
3 Điểm thi: Phần II lớp TCLLCT-HC K116 Lớp trung cấp
4 Điểm thi: Phần III.2 lớp TCLLCT-HC K116 Lớp trung cấp
5 Điểm thi: Phần III.1 lớp TCLLCT-HC K116 Lớp trung cấp
6 Danh sách lớp TCLLCT-HC K130 Lớp trung cấp
7 Danh sách lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên K94 Lớp chuyên viên
8 Danh sách lớp TCLLCT-HC K129 Lớp trung cấp
9 Điểm thi: Phần III.2 lớp TCLLCT-HC K117 Lớp trung cấp
10 Điểm thi: Phần III.1 lớp TCLLCT-HC K117 Lớp trung cấp
11 Điểm thi: Phần II lớp TCLLCT-HC K117 Lớp trung cấp
12 Điểm thi: Phần I.2 lớp TCLLCT-HC K117 Lớp trung cấp
13 Điểm thi: Phần I.1 lớp TCLLCTHC K117 Lớp trung cấp
14 Điểm thi: Phần V.1 lớp TCLLCT-HC K110 Lớp trung cấp
15 Điểm thi: Phần II lớp TCLLCT-HC K122 Lớp trung cấp
16 Điểm thi: Phần I.2 lớp TCLLCT-HC K122 Lớp trung cấp
17 Danh sách lớp Bồi dưỡng QLNN ngạch Chuyên viên chính Khóa 19 Lớp chuyên viên chính
18 Danh sách lớp Bồi dưỡng CB, CC cấp xã về QLNN (Khóa 7, năm 2020) Lớp bồi dưỡng
19 Danh sách lớp TCLLCT-HC Khóa 127 Lớp trung cấp
20 Lớp Bồi dưỡng Công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã (năm 2020) Lớp bồi dưỡng ngắn ngày
|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top