Trang chủ > Học viên
STT Tên tài liệu Loại Tải về
1 Điểm thi: Phần III.2 lớp TCLLCT-HC K122 Lớp trung cấp
2 Điểm thi: Phần IV lớp TCLLCT-HC K113 Lớp trung cấp
3 Điểm thi: Phần V.1 lớp TCLLCT-HC K113 Lớp trung cấp
4 Đểm thi: Phần V.2 lớp TCLL-HC K115 Lớp trung cấp
5 Danh sách lớp BD ngạch Chuyên viên chính Khóa 21 (TT BDCT huyện Phú Thiện) Lớp chuyên viên chính
6 Danh sách Lớp Bồi dưỡng Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy xã năm 2020 Lớp bồi dưỡng
7 Danh sách lớp Bồi dưỡng Chủ tịch UBMTTQVN xã năm 2020 Lớp bồi dưỡng
8 Điểm thi: Phần II lớp TCLLCT-HC K116 Lớp trung cấp
9 Điểm thi: Phần III.2 lớp TCLLCT-HC K116 Lớp trung cấp
10 Điểm thi: Phần III.1 lớp TCLLCT-HC K116 Lớp trung cấp
11 Danh sách lớp TCLLCT-HC K130 Lớp trung cấp
12 Danh sách lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên K94 Lớp chuyên viên
13 Danh sách lớp TCLLCT-HC K129 Lớp trung cấp
14 Điểm thi: Phần III.2 lớp TCLLCT-HC K117 Lớp trung cấp
15 Điểm thi: Phần III.1 lớp TCLLCT-HC K117 Lớp trung cấp
16 Điểm thi: Phần II lớp TCLLCT-HC K117 Lớp trung cấp
17 Điểm thi: Phần I.2 lớp TCLLCT-HC K117 Lớp trung cấp
18 Điểm thi: Phần I.1 lớp TCLLCTHC K117 Lớp trung cấp
19 Điểm thi: Phần V.1 lớp TCLLCT-HC K110 Lớp trung cấp
20 Điểm thi: Phần II lớp TCLLCT-HC K122 Lớp trung cấp
|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top