Trang chủ > Học viên
STT Tên tài liệu Loại Tải về
1 Đểm thi: Phần V.2 lớp TCLL-HC K115 Lớp trung cấp
2 Danh sách lớp BD ngạch Chuyên viên chính Khóa 21 (TT BDCT huyện Phú Thiện) Lớp chuyên viên chính
3 Danh sách Lớp Bồi dưỡng Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy xã năm 2020 Lớp bồi dưỡng
4 Danh sách lớp Bồi dưỡng Chủ tịch UBMTTQVN xã năm 2020 Lớp bồi dưỡng
5 Điểm thi: Phần II lớp TCLLCT-HC K116 Lớp trung cấp
6 Điểm thi: Phần III.2 lớp TCLLCT-HC K116 Lớp trung cấp
7 Điểm thi: Phần III.1 lớp TCLLCT-HC K116 Lớp trung cấp
8 Danh sách lớp TCLLCT-HC K130 Lớp trung cấp
9 Danh sách lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên K94 Lớp chuyên viên
10 Danh sách lớp TCLLCT-HC K129 Lớp trung cấp
11 Điểm thi: Phần III.2 lớp TCLLCT-HC K117 Lớp trung cấp
12 Điểm thi: Phần III.1 lớp TCLLCT-HC K117 Lớp trung cấp
13 Điểm thi: Phần II lớp TCLLCT-HC K117 Lớp trung cấp
14 Điểm thi: Phần I.2 lớp TCLLCT-HC K117 Lớp trung cấp
15 Điểm thi: Phần I.1 lớp TCLLCTHC K117 Lớp trung cấp
16 Điểm thi: Phần V.1 lớp TCLLCT-HC K110 Lớp trung cấp
17 Điểm thi: Phần II lớp TCLLCT-HC K122 Lớp trung cấp
18 Điểm thi: Phần I.2 lớp TCLLCT-HC K122 Lớp trung cấp
19 Danh sách lớp Bồi dưỡng QLNN ngạch Chuyên viên chính Khóa 19 Lớp chuyên viên chính
20 Danh sách lớp Bồi dưỡng CB, CC cấp xã về QLNN (Khóa 7, năm 2020) Lớp bồi dưỡng
|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top