Trang chủ > Học viên > Danh sách lớp
STT Tên tài liệu Loại Tải về
1 Danh sách lớp TCLLCT-HC Khóa 136 (TCT) Lớp trung cấp
2 Danh sách lớp TCLLCT-HC Khóa 133 (Trại giam Gia Trung) Lớp trung cấp
3 Danh sách lớp BD ngạch Chuyên viên chính Khóa 21 (TT BDCT huyện Phú Thiện) Lớp chuyên viên chính
4 Danh sách Lớp Bồi dưỡng Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy xã năm 2020 Lớp bồi dưỡng
5 Danh sách lớp Bồi dưỡng Chủ tịch UBMTTQVN xã năm 2020 Lớp bồi dưỡng
6 Danh sách lớp TCLLCT-HC K130 Lớp trung cấp
7 Danh sách lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên K94 Lớp chuyên viên
8 Danh sách lớp TCLLCT-HC K129 Lớp trung cấp
9 Danh sách lớp Bồi dưỡng QLNN ngạch Chuyên viên chính Khóa 19 Lớp chuyên viên chính
10 Danh sách lớp Bồi dưỡng CB, CC cấp xã về QLNN (Khóa 7, năm 2020) Lớp bồi dưỡng
11 Danh sách lớp TCLLCT-HC Khóa 127 Lớp trung cấp
12 Lớp Bồi dưỡng Công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã (năm 2020) Lớp bồi dưỡng ngắn ngày
13 Lớp Bồi dưỡng Bí thư Đoàn thanh niên cấp xã (năm 2020) Lớp bồi dưỡng ngắn ngày
14 Lớp Bồi dưỡng Công chức Tài chính - Kế toán cấp xã (năm 2020) Lớp bồi dưỡng ngắn ngày
15 Danh sách lớp TCLLCT-HC Khóa 125 (TT BDCT huyện Chư Pưh) Lớp trung cấp
16 Danh sách lớp bồi dưỡng CB, CC cấp xã về QLNN (lớp thứ 5 năm 2020) Lớp bồi dưỡng
17 Danh sách lớp Bồi dưỡng CB, CC cấp xã về QLNN (lớp thứ 4 năm 2020) Lớp bồi dưỡng
18 Danh sách lớp Bồi dưỡng CB, CC cấp xã về QLNN (lớp thứ 3 năm 2020) Lớp bồi dưỡng

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top