Trang chủ > Học viên > Kết quả học tập 
STT Tên tài liệu Loại Tải về
1 Danh sách điểm Khóa luận tốt nghiệp Trung cấp LLCT-HC năm 2022 Lớp trung cấp
2 ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP TC LLCT-HC NĂM 2022 CÁC LỚP 132, 138,139,140 Lớp trung cấp
3 Bảng điểm Lớp TCLLCT -HC Khóa 138 -Học phần IV Lớp trung cấp
4 Bảng điểm Lớp TCLLCT -HC Khóa 138 - Học phần V.1 Lớp trung cấp
5 Bảng điểm Lớp TCLLCT -HC Khóa 138 - Học phần V.2 Lớp trung cấp
6 Bảng điểm Lớp TCLLCT Khóa 06 - Học phần 1 (Khối KT II) Lớp trung cấp
7 Bảng điểm lớp TCLLCT Khóa 09 - Học phần A5+A6 (Khối kiến thức I) Lớp trung cấp
8 Bảng điểm Lớp TCLLCT Khóa 3 - Phần A5 và A (Khối kiến thức I) Lớp trung cấp
9 Bảng điểm Lớp TCLLCT Khóa 01 - Học phần 2 ( Khối kiến thức II) Lớp trung cấp
10 Bảng điểm lớp TCLLCT Khóa 04 - Phần 1 ( Khối kiến thức II) Lớp trung cấp
11 Bảng điểm lớp TCLLCT Khóa 5 -Học phần 1 - Khối kiến thức II Lớp trung cấp
12 Bảng điểm lớp Trung cấp LLCT-HC K136 Phần đi nghiên cứu thực tế Lớp trung cấp
13 Bảng điểm lớp Trung cấp LLCT K07 Phần 7 (Khối kiến thức I) Lớp trung cấp
14 Bảng điểm lớp Trung cấp LLCT K09 Phần 3 và 4 (khối kiến thức I) Lớp trung cấp
15 Bảng điểm lớp Trung cấp LLCT-HC K137 Phần V.3 Lớp trung cấp
16 Bảng điểm lớp Trung cấp LLCT-HC K137 Phần VI Lớp trung cấp
17 Bảng điểm lớp Trung cấp LLCT-HC K135 Phần đi nghiên cứu thực tế Lớp trung cấp
18 Bảng điểm lớp Trung cấp LLCT-HC K132 Phần III.2 Lớp trung cấp
19 Bảng điểm lớp Trung cấp LLCT-HC K132 Phần V.2 Lớp trung cấp
20 Bảng điểm lớp Trung cấp LLCT-HC K132 Phần V.1 Lớp trung cấp
|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top